Den vigtigste forskel mellem elektroforese og kromatografi er, at de elektriske egenskaber af en kemisk art anvendes til elektroforese, hvorimod en kemisk arts fordelingskoefficient anvendes til kromatografien.

Både elektroforese og kromatografi er laboratorieteknikker, som vi bruger til at analysere prøver. Kromatografi har imidlertid mere kommerciel anvendelse og er nyttig til store mængder, hvorimod elektroforese grundlæggende er en undersøgelsesteknik, som vi bruger på mikroskopisk niveau.

INDHOLD

1. Oversigt og nøgleforskel
2. Hvad er elektroforese
3. Hvad er kromatografi
4. Sammenligning side ved side - Elektroforese vs kromatografi i tabelform
5. Resume

Hvad er elektroforese?

Elektroforese er en laboratorieteknik, som vi bruger til at analysere en prøve ved hjælp af de elektriske egenskaber af de kemiske arter, der findes i den prøve. Der kan vi observere bevægelsen af ​​en spredt partikel i prøven. Derfor kan vi bestemme bevægelsen af ​​den kemiske art i forhold til væsken, hvor den findes. Vi er dog nødt til at skabe nogle specifikke betingelser. For eksempel bør vi give væsken en indflydelse fra et rumligt ensartet elektrisk felt. Teorien bag denne teknik er, at forskellige partikler i et ladet medium bevæger sig med forskellige migrationshastigheder i nærvær af et elektrisk felt.

Et synonym for elektroforese er ”elektrokinetiske fænomener”. Afhængigt af typen af ​​ion, der findes i prøven, kan vi desuden opdele elektroforese i to kategorier. Nemlig, det er kataforese og anaforese. Kataforese er til kationer (positivt ladede ioner), mens anaforese er til anioner (negativt ladede ioner). Den vigtigste anvendelse af elektroforese er i ekstraktionen af ​​DNA-fragmenter i henhold til dens størrelse.

Hvad er kromatografi?

Kromatografi er en analytisk teknik, som vi bruger til at analysere prøver ved hjælp af fordelingskoefficienterne for kemiske arter, der findes i prøven. Denne metode er meget nyttig til separering af komponenter i en blanding. For eksempel er kromatografi en meget vigtig teknik, som vi bruger til behandling af humant blod. Her bruger vi denne teknik til at adskille forskellige komponenter i blodet til terapeutisk brug.

I denne teknik bruger vi to faser som mobil fase og stationær fase. Følgelig skal den mobile fase indeholde vores prøve, og den stationære fase hjælper med at opdele den i komponenter. Vi passerer den mobile fase med prøven gennem den stationære fase, hvor komponenterne i prøven bevæger sig i forskellige hastigheder. Dette får komponenterne til at skilles. Derfor er teorien bag teknikken den differentielle opdeling af komponenter mellem den mobile og stationære fase.

Hvad er forskellen mellem elektroforese og kromatografi?

Elektroforese er en laboratorieteknik, som vi bruger til at analysere en prøve ved hjælp af de elektriske egenskaber af de kemiske arter, der er til stede i den prøve, mens kromatografi er en analytisk teknik, som vi bruger til at analysere prøver ved hjælp af fordelingskoefficienterne for kemiske arter, der findes i prøven. Dette er således den største forskel mellem elektroforese og kromatografi. Desuden er forskellen mellem elektroforese og kromatografi baseret på anvendelse, at vi kan bruge kromatografi til flydende, faste og gasformige forbindelser, mens vi generelt kun udfører elektroforese på flydende og faste forbindelser.

Forskel mellem elektroforese og kromatografi i tabelform

Resume - Elektroforese vs kromatografi

Elektroforese og kromatografiteknikker har revolutioneret måderne til undersøgelser, som vi udfører i laboratorier. Følgelig tilvejebringer disse teknikker et markant gennembrud i undersøgelse af DNA-strukturen og til påvisning af sygdomme, der er forbundet med den. Elektroforese har gjort DNA og genkortlægning en let opgave, hvorimod kromatografi har givet mennesker friheden til at bruge alle blodkomponenter effektivt. Den vigtigste forskel mellem elektroforese og kromatografi er, at de elektriske egenskaber af en kemisk art bruges til elektroforese, medens fordelingskoefficienten for en kemisk art anvendes til kromatografien.

Reference:

1. “Elektroforese.” Wikipedia, Wikimedia Foundation, 23. juli 2018. Tilgængelig her
2. “Kromatografi.” Wikipedia, Wikimedia Foundation, 15. oktober 2018. Tilgængelig her

Billede høflighed:

1. ”Bevægelse ved elektroforese af en ladet partikel” Af Daniele Pugliesi - Eget arbejde (CC BY-SA 3.0) via Commons Wikimedia
2. ”Kromatografi af klorofyl - Trin 7 ″ Af Flo ~ commonswiki - Eget arbejde, (CC BY-SA 2.5) via Commons Wikimedia