Perfekt konkurrence kontra monopolistisk konkurrence

Perfekte og monopolistiske konkurrencer er begge former for markedssituationer, der beskriver konkurrenceniveauer inden for en markedsstruktur. Perfekt konkurrence og monopolistisk konkurrence er forskellige fra hinanden, idet de beskriver helt forskellige markedsscenarier, der involverer forskelle i priser, konkurrenceniveau, antal markedsaktører og typer solgte varer. Artiklen giver en klar oversigt over, hvad hver type konkurrence betyder for markedsaktører og forbrugere og viser deres forskellige forskelle.

Hvad er perfekt konkurrence?

Et marked med perfekt konkurrence er hvor der er et meget stort antal købere og sælgere, der køber og sælger et identisk produkt. Da produktet er identisk med alle dets funktioner, er prisen, som alle sælgere opkræver, en ensartet pris. Økonomisk teori beskriver markedsaktører i et perfekt konkurrence marked som ikke at være store nok af sig selv til at være i stand til at blive markedsleder eller til at sætte priser. Da de solgte produkter og de fastsatte priser er identiske, er der ingen hindringer for adgang eller udrejse på et sådant marked.

Eksistensen af ​​sådanne perfekte markeder er ret sjældne i den virkelige verden, og den perfekt konkurrencedygtige markedsplads er en dannelse af økonomisk teori for at hjælpe med bedre at forstå andre former for markedskonkurrence såsom monopolistisk og oligopolistisk.

Hvad er monopolistisk konkurrence?

Et monopolistisk marked er et, hvor der er et stort antal købere, men et meget få antal sælgere. Spillerne på disse typer markeder sælger varer, der er forskellige fra hinanden, og derfor er i stand til at opkræve forskellige priser afhængigt af værdien af ​​det produkt, der tilbydes markedet. I en monopolistisk konkurrencesituation, da der kun er et fåt antal sælgere, kontrollerer en større sælger markedet og har derfor kontrol over priser, kvalitet og produktfunktioner. Imidlertid siges et sådant monopol kun at vare på kort sigt, da en sådan markedskraft har en tendens til at forsvinde i det lange løb, når nye virksomheder kommer ind på markedet, hvilket skaber et behov for billigere produkter.

Hvad er forskellen mellem perfekt konkurrence og monopolistisk konkurrence?

Perfekte og monopolistiske konkurrencemarkeder har lignende målsætninger med handel, hvilket er at maksimere rentabiliteten og undgå tab. Imidlertid er markedsdynamikken mellem disse to former for markeder ganske forskellige. Monopolistisk konkurrence beskriver en ufuldkommen markedsstruktur helt modsat den perfekte konkurrence. Perfekt konkurrence forklarer en økonomisk teori om en markedsplads, som ikke tilfældigvis eksisterer i virkeligheden.

Resumé:

Perfekt konkurrence kontra monopolistisk konkurrence

  • Perfekte og monopolistiske konkurrencer er begge former for markedssituationer, der beskriver konkurrenceniveauer inden for en markedsstruktur.
  • Et marked med perfekt konkurrence er hvor der er et meget stort antal købere og sælgere, der køber og sælger et identisk produkt.
  • Et monopolistisk marked er et, hvor der er et stort antal købere, men et meget få antal sælgere. Spillerne på disse typer markeder sælger varer, der er forskellige fra hinanden, og derfor er i stand til at opkræve forskellige priser.
  • Monopolistisk konkurrence beskriver en ufuldkommen markedsstruktur helt modsat den perfekte konkurrence.
  • Perfekt konkurrence forklarer en økonomisk teori om en markedsplads, som ikke tilfældigvis eksisterer i virkeligheden.