Prime vs Composite Numbers

Matematik kan være sjovt for dem, der forstår begreberne, men det kan være et mareridt for dem, der tager det tilfældigt. Dette gælder meget godt for præmie- og sammensat talekoncept, som er ganske enkelt og let at forstå. Men de, der ikke kan skelne mellem disse to typer numre, klarer sig ofte elendigt i deres matematikeksamen. Denne artikel vil fremhæve forskellene mellem primtal og sammensat antal, så de bliver tydelige i læsernes sind.

Primtal

Vi ved hvad der er naturlige tal, ikke? Alle numre fra et og andet kaldes naturlige tal og skrives som

{1, 2, 3, 4, 5, 6 ...}

Nu er et primtal et naturligt tal, der ikke efterlader noget, når det er divideret med hverken sig selv eller et. Primtallet kan ikke deles med andre undtagen disse to tal. Dette indebærer, at der kun er to faktorer af et primtal, da det ikke kan deles med noget andet tal. Lad os se gennem eksemplet.

7 = 1 x 7

5 = 1 x 5

11 = 1 x 11

Sammensatte numre

Ethvert naturligt tal, der kan deles med ethvert andet nummer bortset fra et, kaldes et sammensat nummer. Lad os tage eksempler.

9 er et tal, der kan deles med 3 bortset fra 9 og 1, hvilket betyder, at det er et sammensat tal. Det samme kan siges om 8, 10, 12, 15, 18 eller andre lignende tal, da de kan deles med et andet tal end sig selv og 1.

Det er interessant, bortset fra 2, at alle andre primtal er ulige tal, for eksempel 3, 5, 7, 11, 13, 17 og så videre. Alle heltal større end 2 og deles med 2 er sammensatte tal. På samme måde, selvom 5 er et primtal, er alle tal, der slutter på 5 og større end 5, sammensatte tal.

0 og 1 er hverken primære eller sammensatte tal.

Hvad er forskellen mellem primære og sammensatte tal • Alle naturlige tal, der kun kan deles med det og 1, kaldes primtal. Dette betyder, at de ikke har andre faktorer bortset fra sig selv og en. • Alle naturlige tal, der har mindst en anden faktor bortset fra sig selv og 1 kaldes sammensatte tal. • 2 er det mindste primtal. • Alle numre, der slutter på 5 og større end 5, er sammensatte tal.