Forløsning vs frelse
 

Forskellen mellem forløsning og frelse kan forklares bedre i forbindelse med kristendommen, da forløsning og frelse er to overbevisninger i kristendommens religion. Selvom begge er Guds handlinger, er der en vis forskel i den måde, de skal betragtes af de kristne. Der er også flere måder at se på hvert sigt. Da begge henviser til at redde mennesker fra synd, er det, der adskiller det ene udtryk fra det andet, hvordan denne besparelse udføres. Som et resultat er der forskel mellem de to begreber, og man er nødt til at forstå denne forskel for at vide mere om kristendommens dogmer. Denne artikel gør diskussion af forskellen mellem forløsning og frelse dets mål.

Hvad er indløsning?

I henhold til Oxford Engelsk ordbog betyder forløsning 'handlingen med at redde eller blive frelst fra synd, fejl eller ondskab.' Forløsning kommer direkte fra den Almægtige. Med andre ord kan det siges, at Gud har en større rolle at spille i forløsning end ved frelse. Det menes, at indløsning kun fandt sted en gang i historien, og det også under udvandringen fra Egypten. I dette tilfælde er det interessant at bemærke, at forløsningen ikke blev udført af en engel eller en Almægtes messenger, men af ​​den Almægtige selv.

Der er en anden tro på forløsning. I det siger teologer, at ordet forløsning bruges, når vi tager hele den menneskelige race. For at illustrere kendsgerningen siger de, at når Kristus gav sit liv for at redde hele menneskeheden fra straffeskyld, var denne hændelse kendt som forløsning. Det er fordi Kristus forløste hele den menneskelige race.

Forskellen mellem forløsning og frelse

Hvad er frelse?

I henhold til Oxford Engelsk ordbog betyder frelse 'befrielse fra synd og dens konsekvenser, som kristne antages at blive bevirket ved tro på Kristus.' Derefter overføres frelse til folket eller de praktiserende kristne ved at sende budbringere. Det kan siges, at en messenger påtager sig ansvaret for at stave frelse ud. Kristus var Guds budbringer. Det er igen Gud, som giver budbringeren kraft til at frelse folket. Derfor skal messenger bruge den magt, som den Almægtige har givet ham, til at redde mennesker fra vanskeligheder på behovstidspunktet. Derudover antages frelse at have fundet sted en række gange i historien. Det betyder kun, at den Almægtige har sendt budbringere eller engle flere gange for at frelse frelse. Det er interessant at finde ud af, at ordet frelse til tider erstattes af en række andre ord, såsom vidundere, mirakler og lignende. Frelsesbegrebet baner vejen for troen på, at mirakler sker ved velsignelserne og den Almægtiges fordel. Der er praksis med at takke den Almægtige og derefter budbringeren for henholdsvis genløsning og frelse.

Derefter er der en anden tro på frelse. Mennesker tror, ​​at når vi bruger verdens frelse, henviser det mere til individets frelse. I overensstemmelse hermed har Kristus frelst hver og en af ​​os. Det er frelse.

Hvad er forskellen mellem forløsning og frelse?

• Både forløsning og frelse henviser til at redde mennesker fra synd.

• Gud er mere involveret i forløsning end i frelse. Dette er en stor forskel mellem forløsning og frelse.

• Mens Gud tager tøjlerne i forløsning, gives folk frelse gennem budbringere.

• Ved forløsning er Gud involveret direkte, mens Gud i frelsen er indirekte involveret.

• Der er også en overbevisning om, at forløsning henviser til frelse for menneskeheden som helhed, og frelse refererer til at redde hvert enkelt individ fra straffeskylden.

Billeder høflighed:

  1. Kristus på korset via Wikicommons (Public Domain)